Inbound markkinointi

0 Posted by - 5.7.2016 - inbound, sisällöntuotanto

inbound markkinointi

Inbound markkinointi tarkoittaa toimintamallia, jossa asiakas itse saadaan kiinnostumaan palveluista ja kaupasta ilman tyrkytystä ja pakkomyyntiä.  Kinnostus tapahtuu hyvän palvelun, avun ja materiaalin muodossa. Asiakas jättää tyypillisesti yhtestietonsa vastineeksi oppaasta tai ilmaisesta webinaarista.

Inbound markkinointi voidaan mieltää magneettina, hunajakennona tai viehätysmarkkinointina. Asiakas antaa luvan lähestyä. Inbound markkinoinnin voi nähdä myös elinkaarimarkkinointina, jossa on useita eri lähestymisväyliä kuten

1) strateginen (koknaiskuva jonka tavoitteena konversio eli haluttu käyttäytyminen)

2) työkalullinen (sähköpostien keruu lomakkeilla, lasketumissivust)

3) alustalähtöinen (esimerkiksi Hubspot, someintegroinnit, wordpressin hyödyntäminen)

4) sisällöllinen (blogit, videot, infograafit, webinaari)

Tyypilliisiä inboundkeiton aineksia ovat: nettisivusto blogiominasiuudella, somealustat (twitter, fb), laskeutumissivut (eli houkuttelevat sisäänheittosivut), CTA (toimintakehoiteet: tilaa, osallistu), osoitteenkeruulomake palkkiota vastaan (webinnari, opas).

Asiakas sitoutuu ja kietoutuu saamalla hyötyjä, apua, vinkkejä ja lisäarvo. Samalla rakentuu ja juurtuu mielikuva  ja luottamus palveluntarjoajaan.

Satunnaisvierailijasta suosittelijaksi. Vierailija voi esimerkiksi merkata sivuston talteen, liidi jättää itsestään yhtyestiedon ja asiakas tekee tilauksen. Tyytyväisestä asiakkaasta tulee suosittelija ja suositteluhan on parasta markkinointia. Hyviä kotimaisia inbound palveluntarjoajia ovat esimerkiksi Advanceb2 ja Jani Aaltonen (salescommunications)

Mieti ja punnitse näitä asioita, kun suunnittelet sivustostasi, konseptistasi, kampanjastasi tai toimintamallistastasi inbound markkinointia tukevaa:

Miten inboundmarkkinointi ja ajattelu eroaa

  1. digimarkkinoinnista tai somemarkkinoinnista?
  2.  sisällöntuotantoajattelusta?
  3. palvelumuotoilusta?
  4. brändin kehittämisestä?
  5. tuotteistamisesta?

Tavoitteena kaikissa lähestymistavoissa on  tietysti hurmata lukija, kävijä tai vierailija ja saada hänet toimimaan yrityksen tai yhteisön parhaaksi. Tavoitteena kaikilla on laadukkaan sisällön kautta koukuttaa ja houkuttaa . Kyse on kuin paritanssityyleistä joissa on hieman eri rytmi ja askelkuvio, mutta tavoite on löytää yhteisen sävelen ja ilmaisun vuoropuhelu.

inbound markkinointi 2

Tavoitteena tarjota kävijälle, asiakkaalle ja etsijälle hyödyllistä tietoa, apua, elämystä ja virikettä, jonka avulla hän alkaa luoda luottamuksellista suhdetta osaamisesi suhteen. Parhaimmillaan tämä johtaa myös kauppaan.

Jos inbound markkinointi kiinnostaa sinua ja haluat valmentajan, lähetä minulle lyhyt kuvaus siitä miten

a)  haluat koukuttaa asiakkaitasi paremmin

b) lisätä asiantuntijuutesi näkyvyyttä

Mietitään yhdessä puhelimessa, sähköpostilla tai skypepalaverilla, miten sinun kannattaa edetä. Lupaan sinulle vähintään kolme räätälöityä vinkkiä, jolla pääset eteenpäin.Aluksi ilmaiseksi ;-D  Teen sen koostamalla yksilöllisen pdf:n jossa käytän keräämiäni visuaalisia virikkeitä aukipurkajina käymämme vuorovaikutuksen pohjalta.

vesa.ilola(at)gmail.com, 050 4060412

ilmainen neuvo

Aiheeseen liittyvät:

No comments