Palvelumuotoilu Suomi

2 Posted by - 18.1.2012 - innovaatiot, palvelumuotoilu, palvelut

Palvelumuotoilu on kiihdyttänyt itsensä kehittämiskäytännöksi Suomessa muutamassa vuodessa.  Kun Helsinki kumppaneineen on tänä WorldDesignCapital-keskiössä, näyttäisi palvelumuotoilulla menevän nyt hyvin. Pääkaupunkiseudulla on nostettu palvelumuotoilun osaamisklusteri. Saman ilmiön toivoisi ilmentyvän muuallakin maassaamme.

Palvelumuotoilu Suomessa

Mikko Koivisto teki Taikisssa ensimmäisen palvelumuotoiluun keskittyvän lopputyön vuonna 2007: Mitä on palvelumuotoilu?. Koivisto onkin kiertänyt maatamme luennoimassa palvelumuotoilun merkityksestä. Ego Beta, oli Suomen ensimmäinen palvelumuotoilutoimisto, jonka osaajat perustivat myöhemmin omat alansa aktiivisimmat yritykset Yatta ja Palmu. Muita alusta asti mukana olleita yrityksiä ovat mm. Provoke Design. Merkittäviä palvelumuotoilua maassamme edistäneitä henkilöitä ovat Satu Miettinen, Lapin yliopisto sekä Jussi Sorsimo, Culminatum.

Mirka Liekkinen ja Riina Wiik kartottivat palveluosaajia opinnäytetyössään palvelumuotoilu-toimijoita vuonna 2009.Laurean useista erinomaisista opinnäytetöistä nostaisin esiin vaikkapa Mirja Ahvenaisen sekä Mirkka Kemppisen.

Vuonna 2011 palvelumuotoilu löi läpi itsensä kunnolla Suomessa. Juha Tuulaniemen Palvelumuotoilu-kirja sekä Satu Miettisen toimittama  Palvelumuotoilu- uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen julkaistiin. Myös Taloussanomat puhuu teksteissään palvelumuotoilua. Palvelumuotoilua on opetettu jo pitkää design-oppilaitoksissa, nyt aihe on nousemassa useassa korkeakoulussa, jossa on leikkauspintaa joko matkailuun tai liiketalouteen.

Palvelumuotoilu omassa työssäni

Oma matkani palvelumuotoiluun alkoi ennen kuin termi vakiintui Suomessa. Olen käyttänyt ja kerännyt luovia ongelmanratkaisumenetelmiä yli 15 vuotta. Sen puitteissa tilasin tunnetun muotoilutoimisto IDEOn metodikortit USAsta kymmenkunta vuotta sitten. Moni kollegani tai koulutettavani ei vieläkään ymmärrä miksi ne innostavat minua.

Vuonna 2008 Kosonen ja Doz kirjoittivat kirjan Miten strateginen ketteryys auttaa pysymään kilpailun, innostuin ketterästä (agile) kehittämisestä.

Vijay Kumarin Design-kaaviot auttoivat havainnollistamaan ketterän kehittämisen ideaa visualisointina. Olen edelleen täysin vakuuttunut siitä että esimerkiksi Scrum olisi loistava viitekehys niin liiketoiminnan kehittämiseen kuin palvelumuotoilun menetelmäksi.

Vuoden 2008 lopulla konseptoin matkailualalle sähköisten työkalujen hyödyntämiskokonaisuuden. Hanke sai TEKES-rahoituksen, mutta se hyytyi myöhemmin kohdaltani työpaikan vaihdokseen. Hankkeen idea löytyy yhä www.matkakumppani.fi. Hieman aeimmin olin löytänyt verkkosivujen konseptointiin käyttäjätyypit, persoonat

Vuonna 2010 hurahdin totaalisesti sosiaaliseen mediaan. Aloin käyttää aktiivisesti Twitteriä, Facebookia ja myöhemmin Google+:aa. Samalla löysin Myyntiteho-konsultoitiini Business Model Canvas viitekehyksen. Viitekehyksestä tuli valtavan suosittu erityisesti StartUp-yritysten parissa.

Kun päivitin kaksipäiväistä Rastorin tuotekehityskoulus-osiotani, huomasin että kerta toisensa jälkeen se alkoi viitekehyksellisesti yhdentyä palvelumuotoilun parhaita käytänteitä. Palvelumuotoilu on laajentanut tuotekehitysprosessin luovaan ja analyyttiseen yhteissuunnitteluun asiakkaiden ja käyttäjien kanssa. Ideat, löydökset ja analyysit kuvataan visuaalisesti. Vuonna 2011 palvelumuotoilu  tuli  selkeämmin terminä tarjouspyyntöihin.

 

palvelumuotoilu Suomi
Kuva: Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri/ Aalto yliopisto Medialaboratorio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiheeseen liittyvät:

1 Comment

Leave a reply