Uusi merkityksellisempi työ

2 Posted by - 31.12.2011 - ansaintainnovaatio, innovaatiot, muutos, startup, trendit, vaikuttavuus, verkostoituminen, yrittäjyys

Ketterä osaaminen ei saisi jähmettyä siiloihin, seiniiin ja teollisen ajan rakenteisiin. Työn fraasit ja myytit joutuvat myllytykseen. Osa hitaasti, osa hyppäyksenomaisesti. Vuonna 2012 yhteisöllinen yrittäjyys nousee uuteen kukoistukseen. Työn imu ja työn vaikuttavuus nousevat keskiöön

Mika Pantzar määrittelee että työuran tilalle tulee ”työrupeamien ketju”, joka koostuu vaihtelevasti työstä, koulutuksesta, sapattivapaista ja erillisprojekteista. Jenkeissä on ennustettu että nykynuoret ovat 10-15 työsuhteessa ennen 40. ikävuottaaan. Tyypillinen työsuhde kestää 1-5 vuotta.

Kohti uusia läpimurtoja
Tarvitsemme uutta työn organisointia, uuisa yhdessä tekemisen tapoja sekä joustavia yksilöllisiä ratkaisuja. Esimerkiksi Sitran Elinvoimafoorumi on pohtinut ratkaisuja, joista tässä oma sovellettu poimintani:
– osaajien kierto
– työllistämisen haastekampanjat ja talkoot
– ammattiapprot (testaa onko sinusta näihin ammateihin), ammattikiihdyttämöt
– näyttösapatti: kun kokenut perehdyttää nuoren työhön esimerkiksi oppisopimuksessa, saa perehdyttäjä 1-3 viikkoa vapaata, jona aikana nuori tekee työnäyttönsä
– verkostojohtamisen valmennusohjelma
– neuvontakioskit kauppakeskuksissa, pop up-neuvontapisteet
– etätyökeskuksest ja yrittäjähubit
– crowdsourcing ja yhteisöllinen kehittäminen
– vastuullinen vapaus
– hiljaisen osaaminen parempi hyödyntäminen
– entistä avoimempaa ja asiakaslähtöisempää työntekemistä ja ansaintaa
– ansiotyön merkitys löytyy työn sisällön ja imun kautta
– uudet työyhteisötaidot aiemman esimies-alaiskuilun rinnalle

Z-sukupolven työt
Nuoret sukupolvet (yz) toteuttavat itseään pääsääntöisesti muualla kuin töissä. Osallisuuden kokemukset tekee työstä kiinnostavan, ymmärrettävän ja mielekkään. Z-sukupolvi on rohkeampi kuin me. He uskaltavat äänestää jaloillaan jos työ ja johtaminen eivät ole mielekkäitä.

Vuonna 2020 opiskelijat valmistuvat töihin, joita ei vielä nyt ole olemassa. He työskentelevät teknologialla, jota ei ole vielä kehitettyä. He ratkaisevat ongelmia, joita ei vielä ole tunnistettu.

Tutkimuslaitos Gardner ennustaa että jatkossa:
– rutiinityöt vähenevät
– työntekijät ja toimeksiannot parveutuvat
– siirrymme kokemustaloudesta yhteisötalouteen, jossa tärkeää on keskinäinen luottamus ja suhteet
– bisnesekosysteemiä voi ohjata mutta ei hallita (kuten sosiaalista media nyt)
– toistuvuuden ja poikkeamien hahmottaminen
– työskentely siirtyy konkreettisista työtiloista verkon yli ajattomaan vuorovaikutteiseen työvalmiuteen

Lue työn muutoksesta lisää:

http://www.alykastyo.fi/tietoja-blogista
http://www.slideshare.net/jambrook/workforce-2020-white-paper

http://mjansson.wordpress.com/2010/08/28/muuttuva-tyo-2010-2020/
http://www.tem.fi/files/22595/hyvan_tyon_manifesti_2009.pdf

 

Aiheeseen liittyvät:

No comments

Leave a reply