Teema 4: Pelillistäminen

Pelillistäminen hyödyntää eri keinoja ja elementtejä joilla yhteisön motivaatio ja mielenkiinto saadaan herätettyä uudella tavalla. Pelillistäminen ei ole vaan koodaamista vaan ihmisten ja ryhmien käyttäytymisen ymmärtämistä.

 

Oheisessa esimerkissä on esitelty englanniksi peillisyyden periaatteita. Se on osa Innovaatioturnaus- konseptin juurruttamista.