Teema3 Lähi-innovointi

Innostamalla parempaa lähi-innovointia osallistamalla

Kokeilukulttuuriin tähtäävä hanke on sekoitus kaupunkimuotoilua, osallisuutta, yhteisöllisyyttä & uuden juurruttamista sekä nuorisotyöllistämistä. Hankkeen lähtökohtana on Oulun palveluverkko 2020 vision konkretisointi

Kaupungeissa ja kunnissa pyritään jatkossa yhä enemmän tekemään monipalvelukeskuksia ja lähipalvelupisteitä. Haasteena näissä eivät tyypillisesti ole ideat vaan tekijät eli ne aktiiviset kansalaiset.

 

Esimerkiksi Oulussa on pitkät perinteet lähidemokratialle. Mutta asukastupatoiminnan konseptitkin tulevat muuttumaan tulevaisuudessa.